හොරණ | Town එකෙන්ම ඉඩමක්

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER31 Aug 5:23 pmHorana, Kalutara

Rs 165,000 per perch

Negotiable


ඔබගේ සංචාරක හෝටලය,බංගලාව,නිවස,නිවාඩු නිකේතනය,කබානා ඉදි කර ගැනීමට කැමතිද. මෙම වටිනා අවස්ථාව හොරණින් පමණි. කදු පංති ගණනාවක චමත්කාරජනකම දසුන් දෑස් ඉදිරිපිට මැවෙනා දර්ශණීයම ඉඩම විකිණීමට තිබේ.
* ඉර නගින,බැසයන රටා වල
චමත්කාරය.
* වලාකුළුවල චමත්කාරජනක
වෙනස්වීම්.
* නොඉඳුල් පරිසරයකින් ලැබෙන
පිරිසිදු වාතාශ්රය සහ සිසිලස.

Total Price Rs: 2,689,500/= (nego)


Address:
Seelarathana Road
Land type:
Residential
Land size:
16.3 perches
Report this ad

Contact

  • 0776577288

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real Estate


Share this ad

Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.