හෝමාගම, ජල්තර දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට

For sale by S.weerarathna 16 Oct 1:14 pmHomagama, Colombo

Rs 13,000,000


හෝමාගම,ජල්තර රාජ්‍ය සේවක නිවාස සංකීර්ණය ඉදිරිපිට අලුතින් ඉදිකරන ලද නිවසකි.
පහත මහල සම්පූර්නයෙන් නිමවා ඇත.
කාමර-3
බාත් රූම්-1
සාලය
පැන්ට්‍රිය
සම්පූර්න ටයිල්.
නිවස වටා තාප්පය බැද, ගේට්ටුව දමා ඇත.
පොල් සහ වටිනා ගස් වගා කර ඇත.
ජල , විදුලිය පහසුකම්
හෝමාගම හංවැල්ල 293 බස් පාරට 100m.
මිල ගනන් සාකච්චා කල හැක.
මුදල් හදිස්සියට ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ.
බැංකු ණය ලබාගත හැකි පිරිසිදු ඔප්පු.


Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,034.0 sqft
Land size:
14.7 perches
Report this ad

Contact

  • 0766372022

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads