හොදම ඉඩම් හරිම තැනින් - පිළියන්දල

Posted on 27 Aug 11:42 am, Piliyandala, Colombo

Rs 695,000 per perch
Negotiable
Address:
gonamadiththa rd,piliyandala
Land type:
Residential
Land size:
6.0 perches
Description
Prestige Property ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands (pvt) ltd
0711132132