හංවැල්ල - හෝමාගම බස් මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්

Posted on 13 Oct 3:39 pm, Hanwella, Colombo

Rs 250,000 per perch
Negotiable
Address:
පනාගොඩ
Land type:
Residential
Land size:
6.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0711156156