හලාවත - මහවැව පර් 24ක සුපිරි ඉඩමක්

For sale by Sell fast | Millennium Advertising 15 Jul 12:19 pmChilaw, Puttalam

Rs 210,000 per perch

Negotiable


හලාවත - මහවැව පර් 24ක සුපිරි ඉඩමක්
මහවැව වැවට මුහුණලා...මනස්කාන්ත පරිසරයක පහස..
විමසීම්


Address:
හලාවත - මහවැව
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
24.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0772135680
  • 0777888546

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Millennium Advertising

Authorized ikman.lk agent in PeliyagodaShare this ad
Promote this ad

More ads from Sell fast | Millennium Advertising