ගුරුවරියක්ව අවශ්‍යයි

Wanted by Mohamed Farhan 13 Jun 12:29 pmGalle, Galle


ජාත්‍යන්තර පාසලක ඉගෙනුම ලබන 3 වසර ලමයෙකුට ගෙදරට පැමිණ ඉගැන්වීමේ කර හැකි ගුරුතුමියක් ගාල්ල අවටින් අවශ්‍ය කර තිබේ.

Report this ad

Contact

  • 0753761196

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad