ගස් කජු

For sale by sudeepa rajapaksha 24 Nov 3:17 pmTangalla, Hambantota

Rs 10

ගස් කජු ටොන් 15ක් පමණ තොග හා සිල්ලරට විකිණීමට ඇත.මිල ගණන් විමසන්න.
සමාරා කජු වෙලෙන්ඳෝ


Report this ad

Contact

  • 0775615990

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad