ග්‍රිල්.ගේට්ටු .අත්වැට .බැල්කනි වැට .යකඩ පඩිපෙළ.නාමපුවරු. කාප්ප වහල

For sale by Eagle Iron Works MEMBER14 Aug 8:54 pmPadukka, Colombo

Rs 300

Negotiable


ඉතා උසස් අමුද්‍ය බාවිතය .
පොරොන්දු නිසිලෙස ඉෂ්ට කිරීම .
ආරක්ෂාව ගැන 100/: ක් සිතීම.
ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදෙන්ම කාර්යය ඉෂ්ට කිරීම .
නිසි ප්‍රමිතියට අලංකාරව කාර්ය නිමකිරීම.
ඉතා උසස් තාක්ෂනය බාවිතාව.
වසර 20 ක අඛණ්ඩ පළපුරුද්ද සමගින් ඉතා උසස් සේවාවක් ඔබට ලබාගැනීමට එන්න.

අපගේ සේවාවන්
1 - ගේට්ටු
2 - අත්වැට
3 - බැල්කනි වැට
4 - රෝලර්ඩෝ
5 - රිමෝට් ගේට්ටු
6 - කැනපි
7 - කාප්ප වහල
8 - ඇදන්
9 - කෑම මේස
10 -ඔන්චිල්ලා
11 -නාම පුවරු
උද්‍යාන අලංකාරය සදහා සියලුම කලාත්මක බාන්ඩ සහ ඔබට අවශ්ය සියලුම යකඩ


Service type:
Other Trade Services
Report this ad

Contact

  • 0778350076

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Eagle Iron Works

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad

More ads from Eagle Iron Works