ගෘහස්ථ හෙද සේවය - Home Nursing Services

For sale by Sellfast | Meepe | Neromultinet 18 Mar 11:51 amBoralesgamuwa, Colombo


Luxury Home Nursing
ලක්ෂරි ගෘහස්ථ හෙද සේවය
===================

Luxury Caring (Pvt) Ltd is a Government-licensed Private Home Nursing and Caring Service. We provide in-home services ranging from Personal Care to Skilled Nursing. We strive to provide compassionate, dependable care of the highest quality while maintaining extremely competitive rates. Everything we do is geared towards meeting the individual needs of our clients. Whatever the degree of assistance you need, be it minimal or extensive; you'll find that our Luxury Caring Services are a cut above the rest.
Services that we give.

ලක්ෂරි කෙයාරින් පුද්ගලික සමාගම රජයේ ලියාපදිංචි පුද්ගලික ගෘහස්ථ හෙද සේවාව, සාත්තු සේවාව සමග රැකවරණය ලබා දෙන සේවාවකි. පුද්ගලික රැකවරණයේ සිට පුහුණු හෙදියන් දක්වා වූ පරාසයක් තුල අපි ගෘහස්ථ සේවාවන් සපයන්නෙමු. අතිශයින්ම සාධාරණ මිල ගණන් පවත්වා ගනිමින් ඉහළම ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සානුකම්පිත, විශ්වසනීය රැකවරණයක් සැපයීමට අපි උත්සාහ කරමු. අප සැම විටම අපගේ සේවා දායකයන්ගේ පුද්ගලික සුභ සිද්ධිය පිණිස කටයුතු කරමු. ඔබගේ අවශ්‍යතාව කුඩාද විශාලද යන්න පිළිබදව නොව අප විසින් සලසන ලක්ෂරි කෙයාරින් සේවාව සැබවින්ම විශිෂ්ට සේවාවක් බව ඔබට වැටහෙනු නොඅනුමානය.

We offer for you
=============

* Skilled Nursing Care
* Physical, Occupational and Speech Therapy
* Home Health Aids
* Medication Assistance
* Bathing & Dressing
* Personal Grooming & Hygiene
* Incontinence Care
* Nutrition & Hydration Companionship
* Lifeline and more

අප විසින් සලසන සේවාවන්
==================
* දක්ෂ පුහුණු හෙද සේවාව
* භෞතික, වෘත්තීය සහ කථන චිකිත්සාව
* ගෘහස්ථ සෞඛ්‍යාධාර
* ඖෂධ සත්කාර
* ස්නානය කරවීම් සහ ඇදුම් පැලදුම් ඇන්දවීම
* පිරිසිදු බව හා සනීපාරක්ෂාව
* අපහසුතා සොයා බලා සාත්තු කිරීම
* ආහාර පාන සහ සහජීවනය
* ජීවිතාරක්ෂාව සහ තවත් බොහෝ දේ

The Luxury Caring way is exceptional, offering a unique approach that is at all times compassionate, professional, dependable, and flexible.
සැමවිටම සානුකම්පිත, වෘත්තීය, විශ්වසනීය සහ නම්‍යශීලි බව නිසා ලක්ෂරි කෙයාරින් ක්‍රමවේදය සුවිශේෂී සේවාවක් ලෙස ඔබ සමග නිතර අත්වැල් බැඳගෙන සිටින්නේය.


Service type:
Nannies / Carers
Report this ad

Contact

  • 0762270333
  • 0117081626

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | Meepe | Neromultinet

Authorized ikman.lk agent in Padukka


Share this ad

Promote this ad