ගොයම් කපන යන්ත්‍රය lonfang JDZ12

For sale by Nadeesha Kumara 7 Dec 1:36 pmMahiyanganaya, Badulla

Rs 230,000

Negotiable


හොඳ තත්වයක පවතී 100%/ගෙවා අවසන් කර අැත /ඉක්මනින් විකුණන ලදී /කන්නක් කපා අැත/පලල =අඩි 4


Report this ad

Contact

  • 0764718828

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad