ගණිතය අතිරේක පන්ති 6-9

For sale by T.D.Wickramarachchi 15 Feb 12:03 pmColombo 9, Colombo

Rs 1,000


කොළඹ ප්‍රදාන පාසලක උගන්වන විද්‍යා උපාධිධාරී ගුරුවරියක් 6, 7, 8, 9 ශ්‍රේණි සදහා විද්‍යාව හා ගණිතය පන්ති පවත්වයි. කොළඹ අවටින් විමසන්න.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0719860587

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads