ගං බිත්තර (Gam Biththara) Rustic Eggs

For sale by Sandun Ravi 30 Mar 3:19 pmKundasale, Kandy

Rs 22


⁣වස විසින් තොර පෝෂණීය ආහාරය..
ප්‍රතිශක්තිය වඩවයි...
කුඩා දරුවන්ට ඉතාම හිතකරයි..
ඇඳිරි නීති සමය තුළ
කුණ්ඩසාලේ අවට නිවාස වලටම ප්‍රවාහණය කර දෙනු ලැබේ...
Home delivery available while curfew period..

ප්‍රවාහන වියදම(Dilivery cost) රු 50/=


Type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0711738601

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads