ගම්මිරිස් පැල /Pepper plants

For sale by Zeus Weerasingha 14 Oct 7:39 amGampaha, Gampaha

Rs 25

කෘශිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව සකස්කල ගම්මිරිස් පැල තොග විකිනීමට ඇත.

ගම්පහ, වේයන්ගොඩ අවට නොමිලේ ප්‍රවාහනය.
තොග ප්‍රමානය අනුව මිලගනන් සාකච්ඡා කල හැක. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.


Report this ad

Contact

  • 0775046607

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads