ගම් උදාව නාකන්දපුර ඉඩම විකිණීමට

For sale by Amila 19 Oct 7:03 pmKamburupitiya, Matara

Rs 3,000,000 total price

කඹුරුපිටිය ගම් උදාව නාකන්දපුර අලුතින් ඉදිවන විශ්ව විද්ය්‍යාල අසල පිහිටි අගනා ඉඩම විකිණීමට.
පර්චස් 80.
පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු.. (ජයභූමි ඔප්පු )
තේ වගා කර ඇත..
වැඩිම ඉල්ලුමට ඉක්මණින් විකිණීමට..
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න..
(Price will be Negotiated)


Land type:
Agricultural, Other
Land size:
80.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718681129

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads