ගම් කුකුලෝ

For sale by dushan 27 Dec 7:21 amNuwara Eliya, Nuwara Eliya

Rs 11,000

Negotiable


කිකිලියෝ 08
කුකුලෝ 03
පොර කුකුල් පැටියෝ 01
සති 2කේ පැටවුන් 10
කිකිලියෝ ඔක්කොම බිත්තර දානවා. හොදින් වැඩි ඇත.අද ගන්නවනම් අඩු කරල දෙනව


Type of animal:
Poultry
Report this ad

Contact

  • 0766150426

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad