ගිටාර් පැඩල් Programming

For sale by dinuja sounds 4 Jul 12:59 pmWattala, Gampaha

Rs 2,999

ගිටාර් පැඩල් සදහා tones සාදවා ගැනීමට විමසන්න
ඔබ තවමත් ඔබගේ ඉලෙක්ට්රික් ගිටාරයට අලංකාර TONES නොමැතිව පසුතැවෙනවාද...?
(ඔබට දැන් එසේ පසුතැවීමට අවශ්ය නැත ) දැන් ශ්රී ලංකාවේ ඡනප්රිය සංගීත කණ්ඩායම් හී වාදන ශිල්පින් සහ ලෝකයේ ජනප්රිය සංගීත කණ්ඩායම් හි ඉලෙක්ට්රික් ගිටාර වාදන ශිල්පීන් භාවිතා කරන්නාවූ අලංකාර TONES ඔබ කැමති ආකාරයේන් නිර්මානය කර ගත හැක---------------------------
------------------.rythem & lead
----------------------පෙඩලයෙන් tone සාදා ගැනීමේ උපදෙස් මාලාව නොමිලේ.ඉන් පසුව ඔබටම ඔබ කැමති ආකාරයේ tones නිර්මානය කර ගත හැක
ඔබට අවශ්ය සේවාව පිලිබද ඕනෑම අවස්ථාවක
මා සමග සාකච්ඡා කර ඔබගේ අවශ්යතාව ඉටුකරගත හැක...


Condition:
New
Instrument type:
Sheet Music
Report this ad

Contact

  • 0767007768

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads