ගිරිඋල්ල ඉඩමක් සමග නිවසක්

For sale by Chirantha MEMBER11 Feb 10:15 pmGiriulla, Kurunegala

Rs 4,500,000

Negotiable


හමන්ගල්ලේ ඉඩමක් සමග නිවසක් විකිණීමට
- පර්චස් 47 ක ඉඩමක්,
- ගිරිඋල්ල කොළඹ ප්රධාන මාර්ග 5km දුරින්.
- ඉඩමේ වටිනාකමට පමනක් විකිනේ
- නිදන කාමර- 4, කුස්සියට, නාන කාමරය සහ වෙරන්ඩා
- පැහැදිලිව පිරිසිදු ඔප්පු
- බැංකු ණය සඳහා අනුමතයි
- පුළුල් මාර්ග ප්රවේශය
- ජලය, විදුලිය සහ අනෙකුත් සැපයුම්
- මිල රුපියල් ලක්ශ 45යි
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
බ්‍රොකර්වරු අනවශයයි


Address:
Hamangalla, Giriulla
Beds:
4
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
47.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0770300288

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Chirantha

Perfect Property Solution For YouShare this ad
Promote this ad