ගාලු පාර ලගින්ම ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Yara Holdings (pvt) ltd MEMBER10 Mar 10:32 pmMatara, Matara

Rs 4,300,000 total price

Negotiable


ගාලු පාරට 10m යි
තැනිතලා ඉඩම
තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග
concrete යෙදු කානු පද්දතිය
ඉඩම වටා තාප්ප ඉදිකර ඇත
බිම්සවිය පළමු පන්ති හිමිකම් සහතිකය
ප්‍රමුක බැංකු මගින් ණය පහසුකම් සලසා දිය හැක
පොළී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම

ඉඩමට ඇතුලු වීමට ඇත්තේ ප්‍රධාන එක් පිවිසුමකින් බැවින් ඒ සදහා පැය 24 පුරා ආරක්ෂක නිලධාරීයෙකු අප විසින් යොදවනු ලැබේ,

ඉතා අලංකාරව සකසා ඇති මෙම ඉඩම සීමිත කොටස් ප්‍රාමාණයක් බැවින් ඉක්මනින් අමතන්න,


Address:
Madiha, Kamburugamuwa
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
7.7 perches
Report this ad

Contact

  • 0775440000

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Yara Holdings (pvt) ltd

Where Dreams Come Home


Share this ad

Promote this ad