ගාල්ලේ හොදම ඉඩම පොද්දලින්

For sale by Access Real Estate MEMBER 3 Mar 9:12 pmGalle, Galle

Rs 75,000 per perch

පදිංචියට සුදුසුම තැන
ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රදාන පාරට විනාඩි 2යි
බද්දේගමට විනාඩි 10යි
කරාපිටියට විනාඩි 10යි
පින්නදුව / බද්දේගම අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 15 යි

~~ ළමා උධ්‍යානයක් ~~
~~ ක්‍රීඩා පිටියක් ~~
~~ අඩි 30 පළල තාර යෙදූ පුළුල් මාර්ග ~~
~~ කොන්ක්රීට් කානු පද්ධති ~~
~~ නල ජලය ~~
~~ තෙකලා විදුලිය ~~
~~ පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම ~~
~~ බැංකු ණය පහසුකම් ~~


Address:
Poddala, Galle
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0703245524
  • 0703245554
  • 0703245518

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Access Real Estate

Well-recognized in housing solutions industryShare this ad
Promote this ad