ගාල්ල බද්දේගම මාර්ගයට නුදුරින් ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Vision Ads 9 Jun 12:35 pmGalle, Galle

Rs 100,000 per perch

Negotiable


ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ 8 කණුවට දර්ශනය වන මනරම් වෙල් යායට මුහුණලා පිහිටි සියලු පහසුකම් වලින් සපිරි, පර්චස් 20 බිම් කොටස් 3 ක් හා පර්චස් 48 බිම් කොටස් 1 ක් විකිණීමට ඇත. (පර්චසය රු. 100000 සිට) බැංකු ණය පහසුකම් සපයා දිය හැක.


Address:
8 කනුව, බද්දේගම පාර, ගාල්ල
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777277561

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads