ෆිනිශින් වහලය

For sale by ikman Ads 1 Jul 1:32 pmMinuwangoda, Gampaha

Negotiable

Negotiable


"ජයසේකර වඩු කාර්මිකයෝ "
ජයසේකර වඩු කාර්මිකයෝ ඔබගේ නිවසේ
# වහලය
# සිවිලිම
# වැහිපීලි
සාදාරන මිලට, විශ්වාසවන්තව, නවීන විලාසිතාවන්ට අනුව, ශක්තිමත්ව හා නිවරදිව ,
දක්ශ වඩු කාර්මිකයින් අතින් නිමකරගැනීමට අපට අමතන්න

ලියාපදිංචි අංකය WY10507
174 එල්ලන්ගල , මිනුවන්ගොඩ , ගම්පහ

"ජයසේකර වඩු කාර්මිකයෝ"


Service type:
Building / Construction
Report this ad

Contact

  • 0766776135
  • 0702299481
  • 0762286669

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
ikman Ads

Only the best for you.Share this ad
Promote this ad