එම්බ්‍රොයිඩර් නූල් 5000m 120D/2

For sale by IMEX Garment Accessories MEMBER17 Sep 2:54 pmMaharagama, Colombo

Rs 160


සියලුම ඇගලුම් අමුද්‍රව්‍ය පහසු මිලට අපෙන් ලබාගන්න.
රයින්ස්ටෝන්, බොත්තම් වර්ග, සිපර්ස්, නූල් වර්ග, Embroider නූල්, සෙලෝ ටේප්,
ඩබල් සයිඩ් ටේප්, ෆැබ්‍රික් ෆෙල්ට්, කතුරු, ට්‍රිමර්, ලයිනින් සහ ඉන්ටර්ලයිනින් (1025, 1050, 1080, 1075) , සබ්ලිමේෂන් පේපර් රෝල්, ඉලාස්ටික් සහ තවත් බොහෝදේ..

==========================
IMEX GARMENT ACCESSORIES
==========================
මහරගම අපගේ වෙළඳ සැල්​:
1. 309, පමුණුව පාර, මහරගම​ Tel
2. 225/C පමුණුව පාර, මහරගම​ Tel
* High Quality Sublimation Paper Rolls - Wholesale and Retail

Product Data
* Type : Embroidery Threads 120D/2 Polyester
* Usage : Embroidery, Garment / Clothing
* Features : Export Quality Output, Available 100+ Colors

Prices:
1.Embroidery Threads 120D/2 Polyester 5000m cone - Rs 180/=

Please contact us Today.
Delivery can be arranged island wide for large orders.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0703449520
  • 0703449522

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
IMEX Garment Accessories

Best Products for YouShare this ad
Promote this ad