එලවළු පැළ

For sale by Jagath Weerasinghe 19 Mar 9:51 pmKegalle, Kegalle

Rs 30

Negotiable


එලවළු පැළ තොග මිලට විකිණිමට තිබෙි. පැළ බදුන් සැදීම සදහා තොග ඇණවුමි බාර ගනු ලැබෙි. අවශ්‍ය නමි පැළ සිටුවීම පිලිබද තාක්ෂණික උපදෙස් නොමිලේ සැපයේ.


Report this ad

Contact

  • 0713153843

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad