දූනගහින් ඉඩමක් විකිනීමට

For sale by Harsha Perera 1 Sep 12:19 pmDivulapitiya, Gampaha

Rs 110,000 per perch


දූනගහ ගොඩිගමුව පාරේ පර්චස් 20ක ඉඩමක් විකිනීමට..

මීගමුව දිවුලපිටිය ප්‍රදාන මාර්ගයට 500m දුරින්

> ජලය
> විදුලිය
> නිරවුල් ඔප්පු

ඉතා ඉක්මනින් විකිනේ..

පර්චසය 110,000/= සිට


Address:
Negombo Rd, Dunagaha.
Land type:
Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0774085760

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads