දියතලාව නගරයෙන් වටිනා නිවසක් විකිණීම්මට

For sale by Sachintha Wickramasekera 18 Sep 12:53 pmDiyatalawa, Badulla

Rs 4,900,000

Negotiable


diyatalawa nagaraye pihiti anga sampurana geya samaga idama itha ikmanin


Address:
Mihidu viduhala Asala, Diyathalawa
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
17.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0713247290

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad