ඩොල්පින් ඔරිජිනල් ජපන් 3 කෝර් රේඩියේටර්

For sale by Gihan Sachinthana Rathuwaduge 13 May 9:41 amRatnapura, Ratnapura

Rs 14,500

Negotiable


ඩොල්පින් ඔරිජිනල් ජපන් 3 කෝර් රේඩියේටර් විකිණීමට තිබේ.මුදල් හදිස්සියක් සඳහා. චානක


Condition:
Used
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0767634996

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads