ඩීසල් බක්කිය පියජියෝ

For sale by Stèfâñ Sâ Ñù Wá 13 May 10:18 amGampaha, Gampaha

Rs 15,000

Negotiable


පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් තැලිල තියෙන්නෙ
දිරුම් මොකුත්ම නෑ කම්පැනි original බක්කියක් බලල ගන්න කිසිම අව්ලක් නෑ


Condition:
Used
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0758021861
  • 0758559772

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad