ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඕකිඩ් කොම්පොට්ස්

For sale by Nishantha Abewardana 1 Jul 9:59 pmGampaha, Gampaha

Rs 2,000

සුදු, දම්, කොල, නිල්, රෝස ඉරි, බයි කලර් සහ සෝනියා යන වර්ණයන්ට අයත් පැල 60-65 සහිත,දේශීය ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ඕකිඩ් කොම්පොට්ස් විකිණීමට....
(කිරිදිවැල පොලිසිය අසල)

Report this ad

Contact

  • 0714767580

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads