ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් New Shipment

For sale by Garden Flower Nursery MEMBER 2 Mar 8:48 amJa-Ela, Gampaha

Rs 115

Negotiable


අපගේ මීලඟ ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ් පැල මෙම මාසයේ 15වෙනි දින ආනයනය කිරීමට නියමිතය. ඔබගේ ඇනවුම් නොපමාව ලබාදෙන්න. ඉතාමත් නවතම වර්න 10ක් පමණ සමන්විත මෙම තොගයෙන් ඔබට වර්න 40 කින් ලබාගත හැක. තොග ගැනුම්කරුවන්ට විශේෂ වට්ටම් .සියලුම පැල පදුරු සහිත අගල් 6 - 10 උසින් වේ.


Report this ad

Contact

  • 0773824574
  • 0718588394

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Garden Flower Nursery

Lanka's Best Garden servicesShare this ad
Promote this ad