චොකලට් කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අශ සේවක සේවිකා - මොණරාගල

Posted by Kithlanka MEMBER
11 days

Job location
Moneragala
Company / Employer
kithlanka
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Logistics
Role / Designation
චොකලට් නිෂ්පාදන සේවක සේවිකා
Salary (per month)
Rs 40,000 - 49,000
Total vacancies
98
Maximum age
50
Gender preference
Any
Skills
0
Required experience (years)
0

About the role

චොකලට් කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදන අශ සේවක සේවිකාවන්(ගැහැණු/පිරිමි )සෑම පලාතකිනම වහාම බදවාගැනේ
දක්ෂතාවය හා සුදුසුකම් මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.
ප්‍රතිලාභ:---
රැකියාව මත වැටුප රු.49000 දක්වා
සතිපතා හෝ මාස්පතා වැටුප් ගෙවීම් සිදු කෙරේ.
ආහාර, නවාතැන් සහ ප්‍රවාහනය සැපයේ
යහලුවන් විවාහකයින් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයක සේවය කලහැකි

සුදුසුකම් :--
=======================
පුහුණුව අවශ්‍ය නොවේ.
අධ්‍යපනය ඇති නැති සැමට
සා පෙල/උපෙළ පෙනි සිටි අයටත් අයදුම් කල හැක
වයස අවු 18ත් 50ත් අතර අයදුම්කරුවන්( ගැහැණු / පිරිමි )
ගැහැණු /පිරිමි පුහුණු/ නුපුහුණු සැමටත්

පැමිනි දිනම රැකියාව
වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා විමසන්න.
ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් APPY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.