චීනයේ හෝටල් කළමනාකරණ අංශයෙන් අධ්‍යාපනය

For sale by Apexco Groups (Pvt) Ltd. MEMBER 9 Aug 4:18 pmBatticaloa, Batticaloa

Rs 340,000

ආදරණීය අම්මේ, තාත්තේ, දුවේ, පුතේ, මෙන්න ඔබට චීනයේ වැටුප් සහිත රැකියා පුහුණුව, ලෝකයේ දෙවෙනි බලවතා වන චීනයේ ඇරඹීමට කදිම අවස්ථාවක්.

O/L අපොස සාමාන්‍ය පෙළට පෙනි සිටි වයස 18 ත් 25 අතර දුවා දරුවන්ට අයදුම් කල හැකිය. මේ වනවිටත් අයදුම්පත් භාර ගැනීම ඇරඹී ඇත. (Male / Female both can apply)

ඉගෙනුම ලබන අතරතුර වැටුප් සහිත රැකියා පුහුණුව (Paid Internship) INTERNSHIP IN F&B, HOUSE KEEPING AND KITCHEN, ROOM SERVICE.

ලෝකයේ දෙවෙනි බලවතා වන චීනයේ හෝටල් කළමනාකරණ අංශයෙන් අධ්‍යාපනය, වැටුපක් සමග රැකියා පුහුණුවක්.

මෙයින් ඔබට ලැබෙන ජාත්‍යන්තර පුහුණුව, ජාත්‍යන්තර නිපුණතාවය සහ ජාත්‍යන්තර පලපුරුද්ද මිල කල නොහැකිය.

PLACEMENTS WOULD BE PROVIDED IN SHANGRI - LA, TRADERS, HOLIDAY INN, CROWN PLAZA, MARRIOTT etc Hotels.

වැටුපක් සමග රැකියා පුහුණුවක්, වසර පුරාම නේවාසික පහසුකම්, සහ වසර පුරාම ආහාරපාන, ඇතුළුව ජාත්‍යන්තර සහතිකයක්ද ලැබෙනු ඇත.

ඉක්මන්කරන්න දැන්ම අමතන්න.

Report this ad

Contact

  • 0703668833
  • 0703667744
  • 0703668855

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Apexco Groups (Pvt) Ltd.

Be Educated, Be EmpoweredShare this ad
Promote this ad