Camping Land for Sale in Kandy

For sale by tourism.lk MEMBER18 Jul 5:48 pmKandy, Kandy

Rs 15,000 per perch

Negotiable


** සතියට දින දෙකක් ඉඩමේ හිමිකරු ඉඩමට එන නිසා ඉඩම බැලීමට කතා කරගන්න.නැවත 2019-07-21 ඉරිදා දින ඉඩමේ හිමිකරු ඉඩමට යාමට අදහස් කර ඇත.ඔබ නුවර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයකට පැමිණ සිටින කෙනෙකු නම් ඉඩම පෙන්වීමට කෙනෙකු යොමු කල හැකිය.***

**වර්ථමානයේ සින්නක්කර ඔප්පුවක පර්චසය 15,000 යනු ඉතාම අඩු මුදලකි.පර්චස් 177 විශාල ඉඩමේ මිල ලක්ශ 25 කි.ඉඩම තුලද කොස් ඇතුලු ගස් වර්ග,සොභාවික ගල්,ලිදක් ඇතුලු වටිනා පිහිටීමක් ඇත.ප්‍රධාන නගරයක පර්චසයක් ගන්නා මිලට මෙම අක්කරයයි පර්චස් 17 ක විශාල ඉඩමම මිලදී ගත හැකිය.එම ඉඩමට මධ්‍යම පළාතේ සුන්දරම විව් එකක්ද ඇතුලත්ය.අල්ලපු ඉඩම්ද ටුවරිසම් වලට විකුණා ඇති නිසා ආයෝජනයට වෙන්කර තබා ගැනීමද වර්ථමානයේ ඔබ කරනා හොදම ආයෝජනයක් වනු ඇත.****

((මධ්‍යම පළාත තුල ඉඩම් වල විව් එක වශයෙන් සුන්දරත්වය වැඩි කරන්නේ හුන්නස්ගිරි,මී මුරේ කදු පංති සමග බැදුනු කදු පංති රටාවකි.එම කදු පංති රටාව හොදින්ම දැකගත හැකි එකම ස්ථානය මෙම ඉඩම වීම විශේෂත්වයකි.එමෙන්ම මිල කල නොහැකි පාරිසරික වටිනාකමකි.ඉඩමේ පිහිටීම සහ අවශ්‍ය නම් සිදුකරගත යුතු සංවර්ධන කටයුතු ගැන සලකා බලා මෙම ඉඩම අඩු මිලකට විකිණීමට තීරණය කලත් මෙම ඉඩම මිල කල නොහැකි වටිනාකමක් ඇති ඉඩමකි.))
••••
•••(මෙම ඉඩමේ සංවර්ධන කටයුතු කිහිපයක්ම සිදුකර ඇති බැවින් කලින් මෙම ඉඩම බැලූ අයට නැවත මෙම ඉඩම බැලීම වඩා සුදුසු විය හැකිය.)•••

(ඉඩමේ බෑවුමට ගැලපෙන ආකාරයට හොදම විව් එකක් පෙනෙන ආකාරයට සකක් කර ඇති ella deck resort,santani wellness resort & spa යන ව්‍යාපෘති සකස් කර ඇති ආකාරය google එකෙන් අධ්‍යයනය කරන්න.
ඉඩමේ බෑවුම් සහිත ස්වරූපය සහ චමත්කාරජනකම කදු පංති දර්ශණයක් දිස් වීම නිසා එවැනි ව්‍යාපෘතියකටද මෙම ඉඩම වඩාත් සුදුසු වේ.)


කදු නගින එකයි,කූඩාරමක රැයක් ගත කරන එකයි දැන් හැමෝම අතර ජනප්‍රිය දෙයක් වෙලා.මහනුවරට ආසන්න කදු මුදුනක එම අද්දැකීම ගත හැකි ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.
නාගරික පරිසරයෙන් මිදී සොභාවික පරිසරයක අද්දැකීම ලබා ගත හැකි වන්නේ මෙම ඉඩම එක් පසකින් කැලයකට සීමා වීම නිසාය.අනිත් පසින් දැකගත හැකි වන්නේ සියලු පහත් බිම් සහ හුන්නස්ගිරි,මී මුරේ කදු මුදුන්වල චමත්කාරජනක දසුන්ය.
ඉඩමේ පිහිටීම රාත්‍රී කදවුරු බැදීමකට වඩා සුදුසු වේ.සොභාවික කැලයකින් ඇසෙන ශබ්ද රටා සමග ඉදිරිපස කදු හරහා ගමන් කරන වාහන වල ආලෝක රටා රාත්‍රියට ගෙන දෙන්නේ පුදුමාකාර චමත්කාරජනක අද්දැකීමකි.

මෙම කදු මුදුනේ මෙම ඉඩම හිමිකරුගේ ඉඩම් 03ක් තිබිණි.
පර්චස් 60 ක පලමු ඉඩම විකුණා ඇත්තේ ලක්ශ 17 ක මුදලකටය.එවිට පර්චසය 28,000 ක් පමණ වේ.
පර්චස් 160 ක දෙවන ඉඩම ලක්ශ 19 කට විකුණා ඇත.එය වෙනත් ව්‍යාපාරිකයෙකු ලක්ශ 25 කට ඉල්ලා සිටියත් ලබා දීමට ඔවුන් කැමති වූයේ නැත.
අවශ්‍ය නම් එම ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් විමසීම් කල හැකිය.
එයින්ම තුන්වන ඉඩමේ වටිනාකම සහ ලොකේෂන් එකේ වටිනාකම හිතා ගත හැකිය.
විකිණීමට ඇති තුන්වන ඉඩම පර්චස් 177 ක ලොකුම ඉඩම වේ.
සම්පූර්ණ ඉඩම ලක්ශ 25 ක් වන අතර ඉඩමෙන් භාගයක් ලක්ශ 12.5 කි.
# ඉඩම පරීක්ෂා කර ඔබටද මිල ගණන් ඉදිරිපත් කල හැකිය.
(මෙම ඉඩමේ ලක්ශ 8-10 අතර ලී වටිනාකමක් ඇති කොස් ගස් 5 ක් ඇතුලු ගස් වර්ග කිහිපයක්ද ඇත.)

අල්ලපු ඉඩම් දෙකක් eco tourism ව්‍යාපෘති වලට විකුණා තිබියදීත් මෙම ඉඩමේ පර්චසය 15,000 ක් වැනි අඩු මුදලකට විකිණීමට තීරණය කර ඇත්තේ අවශ්‍යනම් සිදුකරගත යුතු සංවර්ධන කටයුතු ගැනද සාධාරණව සලකා බලා වේ.ඉඩමක් මුදලෙන් සකස් කල හැකිය.නමුත් සොභාවික දර්ශණයක් කිසිම දාක මුදලෙන් සකස් කල නොහැකිය.
බොහෝ කදු මුදුන් වලට මාර්ග,ජල,විදුලි පොදු පහසුකම් අඩුය.නමුත් මෙම ඉඩමට එම සියලු පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.
ඉඩමේ මීටර් වතුර ලයින් එකක් ඇත.සොභාවික ලිදක්ද ඇත.
විදුලිය ලබා ගනීමේ පහසුව ඇත.
ඉඩම ආසන්නයටම අඩි 12 මාර්ගයක් කන්ද හරහා රැගෙන විත් ඇති අතර අවශ්‍ය නම් එය බෑවුම් කොටසක් හරහා ඉඩමට සකස් කර ගත යුතුව ඇත.(අයෝජනයට සහ කෑම්පින් ව්‍යාපෘති වලට භාවිතා කරන්නේ පාර සකස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.ඉඩමට උඩින් යාමට සාමාන්‍ය පාරක්ද ඇත.)
Camping,hiking සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට අවශ්‍ය පරිදි ඉඩම සකස් කරගත යුතුය.
අල්ලපු ඉඩම් වල tourism ව්‍යාපෘති මාකට් වීමත් සමග මෙම ඉඩමේ වටිනාකම කෝටිය ඉක්මවයි.ඉඩම අද හෙටම මිලදී ගන්නේ නම් පර්චසයට 15,000 බැගින් පර්චස් 177 මුලු ඉඩමේ වටිනාකම (15,000×177)ලක්ශ 25 කි.ඉඩමෙන් භාගයක් ලක්ශ 12.5 කි.
අනාගත ආයෝජනයට ඉතාම සුදුසු ඉඩමකි.
ඉඩමේ හිමිකරු සමග කතා කරගෙන හවුල් camping,cabana,hotel ව්‍යාපෘතීන්ද ආරම්භ කල හැකිය.
සින්නක්කර ඔප්පු සහිත 100% ක් පිරිසිදු නිරවුල් ඉඩමකි.
හිමිකරු නිතර එම ප්‍රදේශයේ නොසිටින බැවින් ඉඩම බැලීමට කතා කර ගන්න.
මෙහි සදහන් ඩයලොග් අංකයට viber,imo,whatsapp තාක්ෂණයද සකස් කර ඇත.

(මෙම ඉඩමේ පර්චසය 20,000 බැගින් විකිණීමට තීරණය කල ඉඩමකි.නමුත් ඉඩම අද හෙටම මිලදී ගන්නේ නම් පර්චසය 15,000 බැගින් ලබා ගත හැකිය.)

- ඉඩමේ වටිනාකම ඔබ බුද්ධියෙන් තේරුම් ගත යුතුය.
ඉඩමේ වටිනාකම මින් පෙර ඉඩම් මිලදී ගත් ව්‍යාපාරිකයන් විසින් නිතැතින්ම සිදුකර ඇත.එම ව්‍යාපෘති ආරම්භ වීමත් සමග මෙම ඉඩමේ වටිනාකම කෝටිය ඉක්මවයි.

(දැනට මෙම ඉඩම් වල කිසිදු ඉදිකිරීමක් නොමැත.)


Address:
wegala mountains (kandy-teldeniya)
Land type:
Commercial
Land size:
177.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716537002
  • 0770505725

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads