බුලත් පැල

For sale by ruchira mahesh 17 Sep 11:13 pmChilaw, Puttalam

Rs 25


නිරෝගි පැල ඔනතරම් දිය හැක ...... අඩුකරලා දෙන්න පුලුවන් ..... විල්පත-හලාවත

Report this ad

Contact

  • 0715733511
  • 0775147448
  • 0717762220

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads