බණ්ඩාරවෙල වටිනා ඉඩමක්

For sale by Harsha Nuwan 18 Sep 8:53 amBandarawela, Badulla

Rs 210,000 per perch

Negotiable


බණ්ඩාරවෙල , අම්පිටිය ....
කිතල්ඇල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නයේ....
___සුන්ඳර පරිසරයක ___
බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට 3.3 km
කිතල්ඇල්ල මාර්ගයට 50 m
හීල්ඔය දුම්රිය ස්ථානයට 1.3 km
සුන්දර ඇල්ල සංචාරක පුරයට 6.9 km
බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට 2.5 km
බණ්ඩාරවෙල නගරයට 4 km
Coordinates 6.842740, 81.017666

දිනෙන් දින වටිනාකම් වැඩිවන
ආයෝජයනයටත් පදිංචියටත් සොයන,
ඔබ වෙනුවෙන්ම.....
විදුලිය, දුරකථන, නළ ජලය ඇතුළු සියළු පහසුකම් සහිත
සුපිරි තැනිතලා බිම්කොටසක්

පර්චසය රුපියල් 210,000/=
පර්චස් 10.5

ඉක්මන් කරන්න...
වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න.


Address:
Bandarawela, Ampitiya
Land type:
Residential
Land size:
10.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0712831264

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad