බණ්ඩාරවෙල නගර මද්‍යයේ අගනා කඩ කාමරයක්

For rent by Y.M.P. Yapa 18 Sep 5:02 pmBandarawela, Badulla

Rs 30,000 /month

Negotiable


බණ්ඩාරවෙල ඉරිදා පොළ චතුරශ්‍රය අසළ නවීන පහසුකම් වලින් යුත් අංග සම්පූර්ණ 10’x17’ / 20’x14’ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් කඩ කාමර ඇත. වෛද්‍ය මද්‍යස්තාන / කාර්‍යාලය / සැලූන් / රූපලාවණ්‍යය / ටේලරිං / හෝටල් / ආපනශාලා / දුරකතන අලුත්වැඩියා / ජෝතිශිය / සැලසුම් ශිල්පි / ෆාමසි / ජූස් බාර් / ගබඩා (stores) ආදී ඕනෑම කටයුත්තක් සදහා ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පළල් පාර සහිත බිම් මහලේ පහසු මිලකට බද්දට හෝ කුලියට දීමට ඇත. වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට හෝ පරීක්ෂාවට පහත අංකයන් ඔස්සේ සම්බන්ධ වන්න.


Property type:
Shop
Address:
ඉරිදා පොළ චතුරශ්‍රය, බණ්ඩාරවෙල
Size:
800 sqft
Report this ad

Contact

  • 0718315596
  • 0712768392

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad