බලපිටියේ සදා නිම කරන ලද නිවසක් විකිණීමට ඇත

For sale by Sellfast | Easy eAdz | Ambalangoda 18 Sep 12:07 pmAmbalangoda, Galle

Rs 5,000,000

Negotiable


විදේශ ගත වීම සඳහා මෙම නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
රුපියල් ලක්ෂ 50 මුදල සාකච්චා කර ගත හැක.
නිවස වර්ග අඩි 1000 ඇත.
නිදන කාමර 03ක් .
මුළුතැන්ගෙය 02ක්
නාන කාමර 01ක්
අමතර නාන කාමර 01ක් ඇත .එය ඉතා අලංකාර ලෙස මෙය නිමකර ඇත.
ගාලුපාරට සහ බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයට ඉතා ආසන්නව පිහිටා ඇත.


Address:
Pathamulla, Balapitiya
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,000.0 sqft
Land size:
11.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0778199195
  • 0915725660

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | Easy eAdz | Ambalangoda

Authorized ikman.lk agent in Ambalangoda


Share this ad

Promote this ad