බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රයක්

For sale by Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau 23 Nov 8:00 pmHakmana, Matara

Rs 55,000

හොඳම තත්වයේ තිබෙන ගඩොල් 2ක් එකවර කැපෙන මැෂින් එකකි.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0716567464
  • 0719149880

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast |Matara | Nilmini Copy Bereau

“Authorized ikman.lk agent in Matara”Share this ad
Promote this ad