බලංගොඩින් නිවසක් සහ ඉඞම්

For sale by udana 23 Dec 12:28 pmBalangoda, Ratnapura

Rs 3,500,000

Negotiable


බලංගොඩින් නිවසක් සහ ඉඞම්..!!
පුළුල් මාර්ග සහ නළ ජලය විදුලිය සහිත බලංගොඩ නගර සීමාව තුල පිහිටි නිවස සහ අනර්ඝ ඉඩම.
බලංගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 1 (1km) ( කල්තොට පාර ).

නිදන කාමර 03 යි
බාත් රූම් 01 යි
විශාල සාලය
නිසල වටපිටාව

ඉඞමෙභි පොල්,ගම්මිරිස්, දෙල්,කොස් සහ පලතුරු ඇත.
බැංකු පහසුකම් සලසාගත හැකි පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි (පළමු ශ්‍රේණියේ හිමිකම් ඔප්පු)
ජාතික පාසලට සහ පිරිවෙනට 500m යි.
මිල රුපියල් ලක්ෂ 35 යි (මිල ගණන් කතා කර ගත හැකිය)

=============================================
බලංගොඩින් ඉඞමක්..!!
විදුලිය නල ජලය සහිත ගෙයකට කදිම ඉඩමකි
ඉඞමෙභි ප්‍රමාණය පර්චස් 26 කි.
පර්චස් 10 බැගින් කොටස් කරගත හැකි පරිදි පාරේ සිට අඩි අටක පාරකි
බලංගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 1.5 (1.5km)යි
බලංගොඩ ජාතික පාසලට,පිරිවෙනට,ඩිපෝවට 500m
පොල්,කොස්,දෙල්,පුවක්,ගම්මිරිස් වගාව ඇත
පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි (හිමිකම් ඔප්පු)
පර්චස් 1ක් රුපියල් 90,000 ක් පමණි (මිල ගණන් කතා කර ගත හැකිය)


Beds:
3
Baths:
1
House size:
800.0 sqft
Land size:
6.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0756184510

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad