බජාජ් ත්‍රීවීලර්

For sale by Chandima MEMBER15 Feb 1:54 pmRatnapura, Ratnapura

Rs 35,000


👉 බජාජ් 4S
👉 මූලික ගෙවීම 35000/=
👉 මුළු මුදල 345000/=
👉 310000/=ක් දක්වා ලීසිං පහසුකම
👉 අවම ලියකියවිලි පැයෙන් ලීසිං පහසුකම
👉 සුපිරි කන්ඩිශන් තත්වය
👉 මාස 03ක එන්ජින් වොරෙන්ටිය
👉 දින 07ක රනින් වොරෙන්ටිය
👉 අමතන්න


Condition:
Used
Mileage:
42,536 km
Model year:
2003
Report this ad

Contact

  • 0702700629

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Chandima

Used Three Wheelers


Share this ad

Promote this ad

More ads from Chandima