බිස්නස් මෘදුකාංග | Business Software

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER18 Mar 11:45 amRajagiriya, Colombo

Rs 999

Negotiable


මෙන්න ඔබට අදහාගත නොහැකි අවස්තාවක්. ඔබගේ බිස්නස් එකට software එකක් රුපියල් 15,000 ක් වැනි ඉතාමත් අඩු මුදලකට.

- Stock Management
Add items to stock
Update items
Delete items
Update item quantity
Add items by Barcode scanner
Automatically stock update when invoicing

- Invoicing
Invoice by barcode scanner
Bill printing/ invoice printing
Adding discount for invoices

- Invoice report
View old invoice reports
View old invoice items

- Daily profit report
Get daily profit and daily saleච
Get profit for any selected date range (weeks, months, years)

- Add other expenses
- Print your business name, address and telephone numbers in all invoices

- Login to system with Admin (owner) and user accounts
- Auto system backup (don’t worry for losing your old data. we keep your old data very securely)
- Our software is very easy to use
- Lifetime warranty
- After sales service

Call us today for more details....
If you missed this, you will never get another chance to add a business software to your business as low as this special offer

වැඩි විස්තර සඳහා අදම අපව අමතන්න...

ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්තානයටම අපගේ නිලදාරීන් පැමිණ සියලුම සේවාවන් සපයා දේ...

සැලකිය යුතුයි - අපගේ මෙම මෘදුකාංගයට අමතරව ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවයට ගැලපෙන ඔබ ඉල්ලාසිටින පහසුකම් ඇතුලත් කර මෘදුකාංග නිපදවා දීමට හැකි අතර එම මෘදුකාංග වල මිල ගනන් ඔබ ඉල්ලා සිටින පහසුකම් වලට අදාලව වෙනස් විය හැකිය.

NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd අප ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි විශ්වාසනීය සේවාවක් පාරිබෝගිකයන්ට ලබාදෙන මෘදුකාංග ආයතනයකි.

visit below link for prices of our packages
අපගේ පැකේජ වල මිල ගනන් සඳහා පහත ලින්ක් එකට යන්න

www.novatechzone.com/pricing/index.html

Lowest prices in the market. Only from NOVA TECH ZONE
ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබදායකම මෘදුකාංග විසඳුම්


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

 • 0714126559
 • 0776485039
 • 0115812710
 • 0710892208

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the UltimateShare this ad
Promote this ad

More ads from NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd