බිස්නස් එකට ඇප් එකක්

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER15 Oct 5:39 pmRajagiriya, Colombo


මොබයිල් ඇප් එකකින් ඔබගේ ව්‍යාපාරය පහසුවෙන්ම කරගන්න.

ඔබගේ පාරිබෝගිකයන්ට වඩාත් කාර්යක්ශම සේවාවක් සහ ඔබගේ ව්‍යාපාරය පහසුවෙන්ම කරගෙන යන්න.
ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ගැලපෙනම ආකාරයට අප්ප් එකක් ඔබගේ අවශ්‍යයතාවය අනුවම සාදා දීමට අප සූදානම්.

- mobile apps for any type of business modules.
- easily manage your business with mobile apps
- say goodbye to old paper works... switch to mobile apps and bring your business to next level


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

 • 0714126559
 • 0776485039
 • 0115812710
 • 0710892208

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the UltimateShare this ad
Promote this ad

More ads from NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd