බිස්නස් එකේ ආදායම වියදම දන්නෙ නැද්ද??

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER14 Dec 4:22 pmRajagiriya, Colombo


බිස්නස් එකේ ආදායම වියදම දන්නෙ නැද්ද??
බිස්නස් එක ඔහේ යනවද??
මෙන්න විසඳුමක්...

ඔබගේ ව්‍යාපාරය කුමන ආකාරයේ එකක් වුවද පරිඝණක මෘදුකාංග භාවිතයෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරය ලේසියෙන්ම සහ කාර්යක්ෂම ලෙස කරගෙන යෑමට හැකි බව ඔබ දන්නවාද ?

ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යයතාවන්ට හරියටම හරියන ආකාරයෙන් මෘදුකාංග වගකීමක් සහිතව සාදවා ගැනීමට අපව අමතන්න.


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

 • 0714126559
 • 0776485039
 • 0115812710
 • 0710892208

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the UltimateShare this ad
Promote this ad

More ads from NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd