බිස්නස් එක දුවන විදියට software එකක්

For sale by NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd MEMBER18 Mar 11:45 amRajagiriya, Colombo


තාමත් බිස්නස් එක දුවවන්නේ excel sheet වලද?? නැතිනම් පොත් වල ලිය ලියාද?

බිස්නස් එක දුවන විදියට software එකක් හදාගන්න කැමතිද??

එහෙනම් අපිට කතාකරල බලන්න...

visit below link for prices of our packages
අපගේ පැකේජ වල මිල ගනන් සඳහා පහත ලින්ක් එකට යන්න

www.novatechzone.com/pricing/index.html

Lowest prices in the market. Only from NOVA TECH ZONE
ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබදායකම මෘදුකාංග විසඳුම්
- ඔබගේ ව්‍යාපාරයටම සරිලන ආකාරයේ ඔබගේ ඕනෑ එපාකම් වලටම ගැලපෙන ආකාරයට software එක නිපදවාගන්න.

- වගකීමක් සහිතව, අතරමග නවතින්නේ නැති, විශ්වාසවන්ත සහ පලපුරුද්ද ඇති අපගේ ආයතනයෙන් ඔබගේ අවශ්‍යයතාවයට සහ මුදලට උපරිම වටිනාකමක් සහතිකයි.

visit below link for prices of our packages
අපගේ පැකේජ වල මිල ගනන් සඳහා පහත ලින්ක් එකට යන්න

www.novatechzone.com/pricing/index.html

Lowest prices in the market. Only from NOVA TECH ZONE
ශ්‍රී ලංකාවේ ලාබදායකම මෘදුකාංග විසඳුම්


Service type:
Software / Website development
Report this ad

Contact

 • 0714126559
 • 0776485039
 • 0115812710
 • 0710892208

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd

Solutions Beyond the UltimateShare this ad
Promote this ad

More ads from NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd