බිම්කොටස් වාරියපොල නගරයෙන්ම

For sale by Mihin City MEMBER 8 Dec 1:14 pmWariyapola, Kurunegala

Rs 45,000 per perch

~~~ අභිමානවත් දිවියක නැවුම් පියවර ~~~

__________මිහින් සිටි____________

දිනෙන් දින වටිනාකම් වැඩිවන
සුපිරි බිම්කොටසක්
සියල් සපිරි සුපිරි නගරයේ
නගර සීමාවෙන්ම....

වාරියපොල - ගනේවත්ත මාර්ගයෙන්
නගරයට මී.500 ක් දුරින්...

ආයෝජනයටත් පදිංචියටත් කැමති ඔබ සඳහාම...

සියළු පහසුකම් සහිතව
පර්චසයක් රු.70,000/= සිට...

සෑම බිම් කොටසකටම
* විදුලිය
* නළ ජලය
* පුළුල් මාර්ග
* පිරිසිදු ඔප්පු
* බැංකු ණය පහසුකම්
* අවුරුදු 05 පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම
* එකවර ගෙවීමේ දී 5% ක වට්ටම්
* නිසංසල පරිසරය
* ගමනාගමන පහසුකම්

මෙසේ ගෙවන්න.
* ඉඩමේ දී හෝ අප කාර්යාලයේ දී රු.25000/= ක් ගෙවා බිම් කොටස වෙන්කරවා ගන්න.
* වටිනාකමෙන් තුනෙන් එකක් මසකින් ගෙවා ඉතිරිය ඔබට කැමති පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයකට අවුරුදු 05 ක් අතුළත ගෙවන්න...
( වාර්ෂික පොලිය 15% ක් වේ.)

මාක් බෙන්ජමින් දේපල වෙළදාම්
පැල්ලන්දෙනිය,මාස්පොත,කුරුණෑගල


Address:
Ganewatta Road,Wariyapola Town
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0722995164
  • 0724795004

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Mihin City

Where Dreams Come HomeShare this ad
Promote this ad