බහුදින ධීවර යාත්‍රාව

For sale by Dileesha Nuwanthara 23 Nov 10:29 pmMatara, Matara

Rs 1,900,000

Negotiable


මිට්ශුබිශි 4d 33
ඩොන් 25 ජියර් බොක්ස්
අයිස් 240 පැටවීමට හැක
තෙල් ලීටර් 1000 ක් ද ඇත
නිල් මැරින් රයිඩර්


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0778259501

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad