බේකරි යන්ත්‍රය

For sale by Sell Fast | Elpitiya | Sammani Computers 15 Feb 12:24 pmElpitiya, Galle

Rs 260,000

Negotiable


මෙම තී පේස් බේකරි යන්ත්‍රය විකිණීමට ඇත. හොඳම තත්ත්වයේ ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0717863680
  • 0914907713

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Elpitiya | Sammani Computers

Brand New & Used Computers & AccessoriesShare this ad
Promote this ad