බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් - කොළඹ

Posted by Erandi
3 days
Apply for this job

Job location
Colombo
Company / Employer
Privet Company
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Logistics
Role / Designation
බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින්
Total vacancies
1
Gender preference
Male
Application deadline
2019-04-15
Required experience (years)
1

About the role

දිවයිනේ ⁣ප්‍රසිද්ධ බෙදාහැරීමේ සමාගමක බෙදාහැරීමේ නියෝජිතවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට ඔබත් කැමතිද ?

ඔබට ත්‍රීරෝද රථයක් / යතුරු පැදියක් / ලොරියක් තිබේද ? නැතිනම් රියදුරු බලපත්‍රයක් හිමි අයෙක් ද?

මේ අනගි අවස්ථාව ඔබටයි......එක්වන්න අප සමඟ....

* වයස 18-40
⁣*සෑම බෙදාහැරීමක් සඳහා කොමිස් මුදලක්
*මාස 6ක පුහුණු කාලයෙන් පසුව ස්ථිර මූලික වැටුප් සමඟ EPF/ ETF
*බෙදාහැරීම් සඳහා නොමිලේ ඉන්ධන
*කාර්යාල සිම්පත
*වාහන දීමනාව
* කොළඹ අවට

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - මේ සඳහා නිවැරැදි පුද්ගලයා ඔබ නම් අදම අයදුම් කරන්න හෝ පහත සඳහන් දුරකථන අංකය අමතන්න.

දුරකථන අංකය

Apply for this job

Similar ads