බැංකු ලිපිකරු- ගාල්ල

Posted by ikman Ads
4 days

Job location
Galle
Company / Employer
Private Poster
Job type
Full Time
Industry
Banking & Financial Services
Business Function
Accounting & Finance
Role / Designation
බැංකු ලිපිකරු
Maximum age
40
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර: බැංකු ලිපිකරු - ගාල්ල

* දිවයිනේ ප්‍රසිද්ද ශාඛා කිහිපයක් සදහා අයදුම්පත් දැන් කැදවේ

# සුදුසුකම්:

* ගාල්ල, බෙන්තොට, බලපිටිය, කරන්දෙණිය, ඇල්පිටිය, තිහාගොඩ, තවලම, නෙළුව, නාගොඩ, අම්බලන්ගොඩ, බද්දේගම, හබරාදුව, යන ප්‍රදේශ අවටින් විශේෂ වේ
යන ප්‍රදේශ අවටින් විශේෂයි විශේෂයි
* වයස 18 - 40 අතර විය යුතුය
* පිරිමි සහ ගැහැණු දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය.
* අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සමත් විය යුතු වේ.
* තම පදිංචි ප්‍රදේශයටම ලබාදේ

# ප්‍රතිලාභ:

* ආකර්ශනීය වැටුප ( 25,000 සිට )
* පුහුණු කාලය තුලද වැටුප් ලැබේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය:

* ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට CLICK TO APPLY මත ක්ලික් කරන්න