අයිස්ක්‍රීම් යන්ත්‍රයක් සහ මෙවලම් විකිණීම

For sale by Dhanushka 10 Oct 8:52 amKiribathgoda, Gampaha

Rs 200,000


හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා අයිස්ක්‍රීම් යන්ත්‍ර, ශීතකරණය සහ මෙවලම් විකිණීම
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සමඟ අයිස්ක්‍රීම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා නොමිලේ උපදෙස් ලබා දීම


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0701319659
  • 0701319663

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad