අයිස් කෝන් නිශ්පාදන යන්ත්‍ර

For sale by තුෂාර 12 Jul 3:00 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 1,500,000

Negotiable


මාස දෙකක් පමණ පාවිච්චි කරන
ලද.අලුත්ම තත්වයේ ඇත.මිල වෙනස් විය හැක.රෙසිපි මික්සරය සමගින් විකිනේ.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0714151515

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads